Programvareroboter – RPA

Programvareroboter

Fremover vil mange jobber innen enkelte områder bli automatisert.

I en årrekke har vi hatt det som kalles tradisjonelle industriroboter. Du har kanskje sett disse robotene utføre automatiske oppgaver som f.eks. å sveise, kutte eller pakke?

Utviklingen har gått raskt, og i dag finnes det i tillegg en rekke varianter av det vi ofte kaller «roboter». Det finnes såkalte Cobots som er roboter som jobber sammen med mennesker (f.eks. robotarmer), og vi har også noe som kalles programvareroboter. Programvareroboter er kort forklart en type «robot» som hermer etter arbeidsoppgaver mennesker utfører på en datamaskin. Det betyr at et program kan ta opp repeterende arbeidsoppgaver en ansatt gjør på jobb, så spille av igjen – slik at programvaren («roboten») gjør alle eller enkelte arbeidsoppgaver på egenhånd eller i samarbeid med den ansatte.

En ny type arbeidsoppgave som blir stadig mer vanlig, det er jobben med å administrere og lære opp programvareroboten i hvordan arbeidsoppgavene skal gjøres. I dette arbeidet, så bruker man ofte RPA-verktøy. RPA står for Robotic Process Automation. Dette er altså et program/et verktøy for å automatisere arbeidsprosesser.

En del jobber vil du også finne innen det å sette opp f.eks. programvareroboter til å jobbe automatisk med datainnsamling, overføring av data, databehandling generelt m.m.

Fremtidsjobber.no

Anbefalte blogginnlegg